เนื้อหา

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง พิชิตภาษาไทย 9 วิชาสามัญ

รงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับสถาบันกวดวิชา Strong Academy จัดกิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง พิชิตภาษาไทย 9 วิชาสามัญ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องรวมใจรักพุนพิน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์และความรู้ โดยเฉพาะรายวิชา GAT เชื่อมโยง และข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม