ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่องการเปิดรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560
  05/เม.ย./2560   ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่องการเปิดรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร...
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภททั่วไป
  02/เม.ย./2560   ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภททั่วไป
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และป...
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เดิม และสอบคัดเลือกทั่วไป
  02/เม.ย./2560   ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม และสอบคัดเลือกทั่วไป
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ...
 
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  29/มี.ค./2560   การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
  01/พ.ค./2558   ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2560  >> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เร...
 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  31/มี.ค./2560   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           โรงเรียนพุนพินพิท...
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  31/มี.ค./2560   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           โรงเรียนพุนพินพิท...
 

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
 

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพิ้นที่บริการ และสอบคัดเลือกทั่วไป (31/3/60) 
>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (31/3/60)
>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (31/3/60)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม และสอบคัดเลือกทั่วไป (31/3/60) 
>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (31/3/60)
>> บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (31/3/60)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (30/3/60) 
>> 
ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (30/3/60)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (29/3/60)
>> 
ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (29/3/60)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้า และนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษา

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ***
>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ***

>>  ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
>>  ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560
>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร แสงเพชร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม