ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
  29/ก.ย./2560   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์สุวรรณ ชั้น ม.4/1 นักเรียนทุนการศึกษาพ...
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561
  01/ก.ย./2560   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่...
 
การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560
  30/ก.ค./2560   การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560
การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560            ตามที่ชมรมครูพุนพิน โรงเรียนพ...
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
  29/ก.ค./2560   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสำนัก...
 
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  24/ก.ค./2560   การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้    ...
 

ข่าวกิจกรรม

โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20"
  02/ต.ค./2560   โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20"
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สมัครเข้าร่วมโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20"  โดยกา...
 
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
  22/ก.ย./2560   งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยร...
 
ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 กล่าวอำลานักเรียน
  22/ก.ย./2560   ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 กล่าวอำลานักเรียน
ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 กล่าวอำลานักเรียน ณ บริเวณโดมโชคตาปี ร.ร.พุนพินพิทยาคม...
 
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2560
  24/ส.ค./2560   การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2560
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษากรมพลศึกษาจั...
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
  15/ส.ค./2560   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในวโรกาสวันคล้ายวันพระรา...
 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
  08/ส.ค./2560   การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวัน...
 

ข่าวสาร


19/ต.ค./2560   ประกาศแก้ไขร่าง โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2
11/ต.ค./2560   ร่าง ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/ส.ค./2560   ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ –โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22/ส.ค./2560   ร่าง ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
อ่านทั้งหมด :  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

กลุ่มบริหารวิชาการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วช.37 และ วช.38 (Excel)
  03/ต.ค./2560   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วช.37 และ วช.38 (Excel)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วช.37 และ วช.38 (Excel) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วช.37 คลิกที่นี่เพื่อ...
 
แบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
  30/ส.ค./2560   แบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (WORD) ค...
 
การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS
  19/ก.ค./2560   การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS
การบันทึกคะแนนก่อนสอบกลางภาค และการบันทึกคะแนนสอบกลางภาค ในระบบ SGS ให้บันทึกได้จนถึงวันที่ 23 กรกฎา...
 
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60
  27/มิ.ย./2560   ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน >> จำนวนนักเรียน  10 มิย 60 แบบแยกห้องเรียน>> แผนภูมิแท่งแสดงจ...
 

กลุ่มกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  24/ก.ค./2560   แบบฟอร์มรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
 

กลุ่มบริหารบุคคล

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  06/ต.ค./2560   แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกท...
 
แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  11/ก.ย./2560   แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
 

กลุ่มงบประมาณ

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
  28/ก.ย./2560   แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม    คลิก...
 
แผนงาน/โครงการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
  28/ก.ย./2560   แผนงาน/โครงการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนงาน/โครงการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2561    คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ...
 

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม
  17/พ.ค./2560   แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม
แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร...
 
ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม
  17/พ.ค./2560   ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม
ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครส...
 
แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
  17/พ.ค./2560   แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่เพ...
 
ปฏิธินการปฏิบัติงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  17/พ.ค./2560   ปฏิธินการปฏิบัติงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ...
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร แสงเพชร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม