ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560
  30/ก.ค./2560   การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560
การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560            ตามที่ชมรมครูพุนพิน โรงเรียนพ...
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
  29/ก.ค./2560   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสำนัก...
 
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  24/ก.ค./2560   การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้    ...
 
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  19/ก.ค./2560   การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ด้วยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีข้อราชการจะแจ้งให้ทราบในระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จึง...
 
 ผลการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
  16/มิ.ย./2560   ผลการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
        ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ของส...
 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
  15/ส.ค./2560   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในวโรกาสวันคล้ายวันพระรา...
 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  07/ส.ค./2560   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบาร...
 
ทำบุญตักบาตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  04/ส.ค./2560   ทำบุญตักบาตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุ...
 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมงานครบรอบ  102 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”
  29/ก.ค./2560   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมงานครบรอบ 102 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมงานครบรอบ  102 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”              โรงเรียนพุน...
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
  27/ก.ค./2560   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันพฤหัสบดีที่...
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
  25/ก.ค./2560   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ในวันอังคารที่ 25...
 

ข่าวสาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

บันทึกข้อความ รายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
  24/ก.ค./2560   บันทึกข้อความ รายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกข้อความ รายงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่เพื่อด...
 
การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS
  19/ก.ค./2560   การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS
การบันทึกคะแนนก่อนสอบกลางภาค และการบันทึกคะแนนสอบกลางภาค ในระบบ SGS ให้บันทึกได้จนถึงวันที่ 23 กรกฎา...
 
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60
  27/มิ.ย./2560   ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน >> จำนวนนักเรียน  10 มิย 60 แบบแยกห้องเรียน>> แผนภูมิแท่งแสดงจ...
 

กลุ่มกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  24/ก.ค./2560   แบบฟอร์มรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
 

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม
  17/พ.ค./2560   แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม
แบบรายงานสรุปผลงาน/ความสำเร็จ/รางวัล/เกียรติบัตร กิจกรรมชุมนุม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร...
 
ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม
  17/พ.ค./2560   ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม
ใบสมัครเป็นสมาชิกชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครส...
 
แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
  17/พ.ค./2560   แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
แบบขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่เพ...
 
ปฏิธินการปฏิบัติงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  17/พ.ค./2560   ปฏิธินการปฏิบัติงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   ...
 

การแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560 

          ตามที่ชมรมครูพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม จะดำเนินการจัดการแข่งขัน กรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์” ปี 2560 ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนในเขตอำเภอพุนพิน ได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมกับจังหวัดต่อไป นั้น  

          โรงเรียนพุนพินพิทยาคมในฐานะ หน่วยจัดการแข่งขัน ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเบื้องต้น เพื่อรับทราบและดำเนินการจัดส่งนักกรีฑาเข้าแข่งขันภายใน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

คลิกเอกสารด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด 

>> การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ปีการศึกษา2560
>> ประกาศ พุนพินสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน กรีฑานักเรียน นักศึกษาเยาวชนและประชาชน พุนพินสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
>> 
ระเบียบการแข่งขันกรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์”ประจำปี 2560
>> กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์”ประจำปี 2560
>> ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์”ประจำปี 2560 (PDF)
>>
 
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน “พุนพินสัมพันธ์เกมส์”ประจำปี 2560 (WORD)
>> แผงรูปนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ กรีฑา (PDF)
>>
 แผงรูปนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ กรีฑา (WORD)
>> ทะเบียนรายชื่อนักกรีฑา (PDF)

>>
 ทะเบียนรายชื่อนักกรีฑา (WORD)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายถาวร แสงเพชร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม